Opravy a servis letadel

 Naše společnost provádí opravy a servis letadel trensferovaných ve shodě s oprávněními - viz certifikáty.

Dále provádíme práce na letadlech anexovaných - AN 2.

U těchto letadel provádíme i výměnu pláten a opravy laku.